Historie


Historie van “IJsclub De Flaes”

fotojoes5-2‘IJsclub De Flaes” werd opgericht in 1933 en is thuis op het prachtige natuurven de Flaes, gelegen op het landgoed “De Utrecht”. Dit fraaie natuurgebied vindt u ten zuiden van Tilburg tussen Hilvarenbeek en Lage Mierde en ligt gedeeltelijk op het grondgebied van Esbeek, een kerkdorp van Hilvarenbeek.

In 1933 werd door de toenmalige houtvester van het landgoed, de heer H. Wormgoor samen met meester Lauwers, hoofd van de lagere school te Esbeek en brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee Abraham Huizer de ijsclub opgericht. Reden hiervoor was het feit dat er na een schaatsperiode erg veel rommel op en rond de Flaes achterbleef en dat ook het schaatsen op zich zonder orde en regelmaat verliep! Zo vermelden de notulen van de oprichtingsvergadering die gehouden werd op 18 november 1933 in Hotel de Valk te Hilvarenbeek.

De doelstelling van ijsclub de Flaes is “het bevorderen van de ijssport in de ruimste zin van het woord”.

In november 1998 is de ijsclub officieel een stichting geworden.
Dit betekent dat er geen leden zijn, maar de ijsclub enkel uit een bestuur bestaat. Dit bestuur bestaat momenteel uit negen leden.

Het bestuur kan tijdens een ijsperiode een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers om alle activiteiten rondom de ijsbaan in goede banen te leiden.

Momenteel kent de ijsclub de Flaes twee ereleden, te weten Piet Haest en Gerard van der Heiden. Meer dan 40 jaar hebben zij zich op buitengewone wijze ingezet voor de ijsclub.
Als de ijstoestand het toelaat en de ijsvloer officieel geopend is, organiseert de ijsclub tal van activiteiten.
Priksleewedstrijden, toertochten, kortebaanwedstrijden, langebaanwedstrijden en kunstrijden op de schaats zijn hier voorbeelden van.

Recordhouder kortebaan is Co Scholten met een tijd van 15,4 seconden. Dit record dateert van 28-1-1979. Gerard Vennink staat op de ranglijst aller tijden als tweede genoteerd met een tijd van 15,9 seconden.

De langebaanschaatswedstrijden kennen sterke en legendarische winnaars als Bas van Lamoen, Johan en Jac Bodifée en Nico van Hest. Gerben van Hest schreef de laatst gehouden editie in 2009 op zijn naam.

Tot slot heeft de ijsclub tweemaal een heuse wintertriatlon georganiseerd. Absolute uitblinker Geert Aerts triomfeerde beide keren.

Ook de komende jaren staat ijsclub De Flaes klaar voor schaatsliefhebbers. Een geïsoleerde container, borstelmachines, sneeuwschuivers en een heuse quad zullen er mede toe bijdragen dat er bij openstelling van de Flaes prima en veilig geschaatst kan worden,uiteraard met koek-en-zopie verzorgd door de Esbeekse verenigingen, onder het waakzaam oog van EHBO vereniging Titus Brandsma Hilvarenbeek.

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Youtube